دکتر امیر ایلبگی

متخصص : جراح-دندانپزشک ، ایمپلنت ،

گرفتن نوبت

سمیع یوسفی

متخصص : ادیولوژیست (شنوایی شناس) ،

گرفتن نوبت

ایرج داداش پور

متخصص : گفتار درمانی ،

گرفتن نوبت

دکتر المیرا جعفری زاده

متخصص : زنان، زایمان و نازایی ،

گرفتن نوبت

دکتر حسن میکائیل زاده

متخصص : پروتزهای دندانی (ثابت و متحرک) ،

گرفتن نوبت

مینا داداش نژاد

متخصص : مامایی ،

گرفتن نوبت

امیر قاسمی

متخصص : پزشکی فیزیکی و توانبخشی ،

گرفتن نوبت

دکتر حمید نظیفی

متخصص : زنان، زایمان و نازایی ،

گرفتن نوبت

محمد فرجی

متخصص : پزشکی فیزیکی و توانبخشی ،

گرفتن نوبت

چیا محمد شاهی

متخصص : پزشکی فیزیکی و توانبخشی ،

گرفتن نوبت

عباس احمد نژاد

متخصص : ادیولوژیست (شنوایی شناس) ،

گرفتن نوبت

خلیل اسدی

متخصص : پزشکی فیزیکی و توانبخشی ،

گرفتن نوبت

دکتر سراج سروش

متخصص : جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی ،

گرفتن نوبت

دکتر محسن منصوری

متخصص : پرتودرمانی (رادیوتراپی) ،

گرفتن نوبت

دکتر سیامند محمد شاهی

متخصص : پزشکی فیزیکی و توانبخشی ،

گرفتن نوبت

دکتر صادق بسائی

متخصص : پوست، مو و زیبایی ،

گرفتن نوبت

دکتر کریم میرزاپور

متخصص : پوست، مو و زیبایی ،

گرفتن نوبت

سحر حبیب نژاد

متخصص : گفتار درمانی ،

گرفتن نوبت

دکتر آیسان ضیائی نیا

متخصص : سلامت و تغذیه ،

گرفتن نوبت

محمد محی الدینی

متخصص : کار درمانی (طب کار) ،

گرفتن نوبت

دکتر میترا حبیب زاده

متخصص : جراح ، زنان، زایمان و نازایی ،

گرفتن نوبت

دکتر بهاره چهار برجی

متخصص : جراح ، دندانپزشک ،

گرفتن نوبت

دکتر رویا محمودیان

متخصص : کودکان (اطفال) ،

گرفتن نوبت

دکتر آمنه اکبری

متخصص : زنان، زایمان و نازایی ،

گرفتن نوبت

علی محمدپور

متخصص : پزشکی فیزیکی و توانبخشی ،

گرفتن نوبت

دکتر میثم دهقان

متخصص : پوست، مو و زیبایی ،

گرفتن نوبت

دکتر پریا داوری

متخصص : پوست، مو و زیبایی ،

گرفتن نوبت

دکتر اکبر ایلاتی

متخصص : پوست، مو و زیبایی ،

گرفتن نوبت