دکتر آنیتا پورشهبازی

متخصص : پوست، مو و زیبایی ،

گرفتن نوبت

دکتر شیوا احمدی پیرمراد

متخصص : زنان، زایمان و نازایی ،

گرفتن نوبت

دکتر رضا گرگری

متخصص : دندانپزشک ،

گرفتن نوبت

دکتر افسون اسدالهی

متخصص : جراح ، دندانپزشک ،

گرفتن نوبت

احمد بخت آور

متخصص : ادیولوژیست (شنوایی شناس) ،

گرفتن نوبت

دکتر حجت شفیع پور

متخصص : پزشکی هسته ای ،

گرفتن نوبت

سمیع یوسفی

متخصص : ادیولوژیست (شنوایی شناس) ،

گرفتن نوبت

دکتر لاله صنیعی

متخصص : گوش حلق و بینی (اتولوژی و نورواتولوژی) ،

گرفتن نوبت

ایرج داداش پور

متخصص : گفتار درمانی ،

گرفتن نوبت

دکتر طاهر محیط مافی

متخصص : اورولوژی - جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی ،

گرفتن نوبت

دکتر المیرا جعفری زاده

متخصص : زنان، زایمان و نازایی ،

گرفتن نوبت

دکتر پویا اسلام پور

متخصص : خون و سرطان (هماتولوژی و انکولوژی) ،

گرفتن نوبت

دکتر رضا تقی زاده

متخصص : جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی ،

گرفتن نوبت

دکتر ربابه تهوری

متخصص : زنان، زایمان و نازایی ،

گرفتن نوبت

دکتر پریسا فرهمند

متخصص : پوست، مو و زیبایی ،

گرفتن نوبت

دکتر حسن میکائیل زاده

متخصص : پروتزهای دندانی (ثابت و متحرک) ،

گرفتن نوبت

دکتر فریبا پادار

متخصص : جراح ، دندانپزشک ،

گرفتن نوبت

دکتر سعید فرزاد

متخصص : روانپزشکی (اعصاب و روان) ، روانپزشکی کودک و نوجوان ،

گرفتن نوبت

دکتر ناصر صمدی آیدنلو

متخصص : چشم ، پیوند قرنیه و لیزیک ،

گرفتن نوبت

مینا داداش نژاد

متخصص : مامایی ،

گرفتن نوبت

دکتر علیرضا عیوضی

متخصص : زنان، زایمان و نازایی ،

گرفتن نوبت

دکتر ژیلا ناصری

متخصص : جراح ، زنان، زایمان و نازایی ،

گرفتن نوبت

محمد فرجی

متخصص : پزشکی فیزیکی و توانبخشی ،

گرفتن نوبت

ابراهیم فرهنگی

متخصص : روانشناسی ،

گرفتن نوبت

عباس احمد نژاد

متخصص : ادیولوژیست (شنوایی شناس) ،

گرفتن نوبت

دکتر سحر محمدی فلاح

متخصص : مغز و اعصاب (نورولوژی) ،

گرفتن نوبت

چیا محمد شاهی

متخصص : پزشکی فیزیکی و توانبخشی ،

گرفتن نوبت

دکتر سراج سروش

متخصص : جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی ،

گرفتن نوبت

روژین یوسفی

متخصص : کار درمانی (طب کار) ،

گرفتن نوبت