دکتر دكتر منصور عليزاده

متخصص : اورولوژی - جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی ،

گرفتن نوبت

دکتر دکتر علی رنجبری

متخصص : جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی ،

گرفتن نوبت

دکتر دکتر معصومه ربیعی پور

متخصص : داخلی ، ریه بزرگسالان ،

گرفتن نوبت

دکتر دکتر رحیم اصغری

متخصص : داخلی ، خون و سرطان (هماتولوژی و انکولوژی) ،

گرفتن نوبت

دکتر دکتر علی آیدنلو

متخصص : ارتوپدی ، جراحی زانو ،

گرفتن نوبت

دکتر دکتر عطا مهدخواه

متخصص : جراحی مغز و اعصاب ،

گرفتن نوبت

دکتر دکتر سید مصطفی سیدمردانی

متخصص : داخلی ، روماتولوژی (استخوان و مفاصل) ،

گرفتن نوبت

دکتر دکتر رحیم محمودلو

متخصص : جراحی قفسه صدری سینه (توراکس) ،

گرفتن نوبت

دکتر دکتر محمدرضا محمدی فلاح

متخصص : اورولوژی - جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی ،

گرفتن نوبت

دکتر دکتر امیر عباس قاسمی

متخصص : جراحی مغز و اعصاب ،

گرفتن نوبت

دکتر دکتر ناصر صمدی آیدنلو

متخصص : چشم ، پیوند قرنیه و لیزیک ،

گرفتن نوبت

دکتر علیرضا حکمت

متخصص : تصویربرداری (رادیولوژی) ،

گرفتن نوبت