دکتر دکتر هاتف علیزاده

متخصص : جراح ، کودکان (اطفال) ،

گرفتن نوبت

دکتر دکتر محمد والی بلوچ

متخصص : اورولوژی - جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی ،

گرفتن نوبت

دکتر دکتر افسانه فرخندی

متخصص : غدد دورن ریز و متابولیسم كودكان ،

گرفتن نوبت

دکتر دکتر احمدعلی نیکی بخش

متخصص : کلیه کودکان (نفرولوژی اطفال) ،

گرفتن نوبت

دکتر محمد کرمی یار

متخصص : عفونی کودکان ،

گرفتن نوبت

دکتر دکتر زهرا فکور

متخصص : کودکان (اطفال) ،

گرفتن نوبت

دکتر دکتر شاهصنم غیبی

متخصص : گوارش کودکان ،

گرفتن نوبت

دکتر دکتر سونیا صادق پور

متخصص : زنان، زایمان و نازایی ،

گرفتن نوبت

دکتر دکتر سریه گل محمدلو

متخصص : زنان، زایمان و نازایی ،

گرفتن نوبت

دکتر دکتر فرزانه برومند

متخصص : زنان، زایمان و نازایی ،

گرفتن نوبت

دکتر دکتر افسانه امیرابی

متخصص : زنان، زایمان و نازایی ،

گرفتن نوبت

دکتر دکتر حمیدرضا هوشمند

متخصص : کودکان (اطفال) ، آلرژی و ایمونولوژی بالینی (آسم و آلرژی) ،

گرفتن نوبت

دکتر دکتر شبنم وظیفه خواه

متخصص : زنان، زایمان و نازایی ،

گرفتن نوبت

دکتر دکتر مهران نوروزی

متخصص : خون و سرطان کودکان (هماتولوژی و آنکولوژی اطفال) ،

گرفتن نوبت

دکتر دکتر امیر نسیم فر

متخصص : کودکان (اطفال) ،

گرفتن نوبت

دکتر دکتر هاشم محمودزاده

متخصص : کلیه کودکان (نفرولوژی اطفال) ،

گرفتن نوبت

دکتر دکتر فرید قاضی زاده

متخصص : کودکان (اطفال) ، خون و سرطان کودکان (هماتولوژی و آنکولوژی اطفال) ،

گرفتن نوبت

دکتر دکتر میررضا قائمی

متخصص : کودکان (اطفال) ، آلرژی و ایمونولوژی بالینی (آسم و آلرژی) ،

گرفتن نوبت

دکتر دکتر محمد رادور

متخصص : قلب و عروق کودکان ،

گرفتن نوبت

دکتر دکتر کامران دهقان

متخصص : کودکان (اطفال) ،

گرفتن نوبت

دکتر دکتر معصومه حاجی شفیعها

متخصص : زنان، زایمان و نازایی ،

گرفتن نوبت

دکتر دکتر هاله آیت الهی

متخصص : زنان، زایمان و نازایی ،

گرفتن نوبت

دکتر دکتر عزت اله عباسی

متخصص : کودکان (اطفال) ، مغز و اعصاب كودكان ،

گرفتن نوبت

دکتر دکتر علی زلفی

متخصص : قلب و عروق کودکان ،

گرفتن نوبت

دکتر دکتر طاهره بهروزی

متخصص : زنان، زایمان و نازایی ،

گرفتن نوبت

دکتر دکتر فاطمه بهادری

متخصص : زنان، زایمان و نازایی ،

گرفتن نوبت

دکتر دکتر احد قضاوی

متخصص : مغز و اعصاب كودكان ،

گرفتن نوبت

دکتر دکتر ساسان حجازی

متخصص : خون و سرطان کودکان (هماتولوژی و آنکولوژی اطفال) ،

گرفتن نوبت

دکتر دکتر ساناز فدوی

متخصص : جراح ، زنان، زایمان و نازایی ،

گرفتن نوبت