01 شهریور 1401

تاثیر ورزش در کاهش افسردگی

تاثیر ورزش بر افسردگی

افسردگی جزو شایع ترین بیماری های روانی در کل جهان است. مهمترین و اساسی ترین راه درمان یافته شده برای افسردگی درمانهای دارویی و انجام مشاورات روانی است. با اینکه این روش های درمانی در جایگاه خود موثر و نتیجه بخش هستند اما تحقیقات نشان داده که امکان عدم پاسخ در برخی افراد برای درمان های مذکور نیز وجود دارد و لزوما نمیتوان گفت همه افراد به این درمانها پاسخ مثبت داده اند .از این رو دانشمندان جهت یافتن راهکار درمانی دیگر به عنوان جایگزین، اقدامات خود را آغاز نموده اند. مطالعات اخیر نشان داده است که سطوح بالاتر فعالیت بدنی و ورزش اثرات محافظتی بر افسردگی ناشی از حادثه دارد.

همچنین نتایج این مشاهدات نشان می دهد ورزش می تواند در این زمینه بار درمانی داشته باشد. به مانند سایر درمان ها احتمال اینکه میزان پاسخ دهی به درمان افسردگی از طریق فعالیت بدنی در افراد متفاوت و یکسان نباشد وجود دارد . لذا بررسی میزان اثر بخشی توسط یک روانپزشک متخصص ضروری است . در این مقاله ، مروری به روز شده در مورد استفاده از فعالیت بدنی و ورزش برای پیشگیری و درمان افسردگی ارائه می دهیم .

اختلال افسردگی 

افسردگی اساسی ، یک اختلال روحی و روانی بسیار شایع در اکثر کشورهای جهان به شمار می رود. شیوع افسردگی بین 6 تا 18 در صد از جمعیت هر کشوری متغیر است و اگر بررسی دقیق تری نسبت به میزان پیشرفت افسردگی در افراد انجام شود، احتمال افزایش این درصد ها بین 15 تا 20 درصد نیز وجود دارد. یکی از علل اصلی افسردگی، ناتوانی جسمی یا کمبود تحرک در افراد گزارش شده است. بنا به گزارش های دریافتی رسمی از سازمان بهداشت جهانی هزینه های اقتصادی مربوط به عدم تحرک یا ناتوانی جسمی منجر به ترک کار و یا از دست دادن موقعیت شغلی که منجر به ایجاد اختلال افسردگی در افراد می شود، معادل 15/1 تریلیون دلار است که بنا بر پیش بینی این رقم تا سال 2030 تا دو برابر افزایش خواهد یافت.

مطالعات مقطعی نشان داده است که افراد با سطوح بالاتر فعالیت بدنی علائم افسردگی را کمتر از دیگران تجربه می کنند و این نتایج در کشورها و فرهنگ های مختلف ثابت است. بطور مثال، در کشور آمریکا میزان افسردگی در افراد 20 سال به بالا که تحرک کمتری دارند نسبت به افراد پر تحرک تر سنین پایین تر از 20 سال، به مراتب کمتر است. در واقع، آمار به دست آمده از این تحقیقات سراسری نشان داد که فعالیت بدنی افراد دچار اختلال افسردگی کمتر از 150 دقیقه در هفته بوده است.

به دلیل محدودیت در تحقیقات ، نتیجه گیری قطعی و ارائه گزارش کامل ، ممکن نبوده ؛ اما می توان گفت بدون در نظر گرفتن سایر عوامل محیطی در بیماران مبتلا به افسردگی مانند آب و هوا ، تفاوت های فرهنگی و سن و سال افراد ، درصد قابل توجهی از بیماران توسط توصیه های ورزشی پزشکان ، بعد از ایجاد این اختلال ، درمان شده اند . تحقیقات تکمیلی گروهی از پزشکان نشان دهنده این است که آمار افراد درمان شده به روش افزایش فعالیت بدنی ، رقم قابل توجه بین 17 تا 41 درصد را نشان می دهد .

علاوه بر تاثیر نفس عمل انجام فعالیت های بدنی که موجب سوخت و ساز بهتر در بدن گشته و در پیشگیری و درمان افسردگی موثر است ، حضور در گرئه های ورزشی و انجام فعالیت های تیمی و گروهی نیز می تواند در بالا بردن روحیه افراد و در نتیجه کاهش افسردگی ، بسیار موثر و کارگشا باشد .

 منبع : مقاله " ورزش دارو است " از وبسایت journals.lww.com

تاثیر ورزش بر افسردگی

افسردگی جزو شایع ترین بیماری های روانی در کل جهان است . مهمترین و اساسی ترین راه درمان یافته شده برای افسردگی درمانهای دارویی و انجام مشاورات روانی است . با اینکه این روش های درمانی در جایگاه خود موثر و نتیجه بخش هستند اما تحقیقات نشان داده که امکان عدم پاسخ در برخی افراد برای درمان های مذکور نیز وجود دارد و لزوما نمیتوان گفت همه افراد به این درمانها پاسخ مثبت داده اند .از این رو دانشمندان جهت یافتن راهکار درمانی دیگر به عنوان جایگزین  ، اقدامات خود را آغاز نموده اند . مطالعات اخیر نشان داده است که سطوح بالاتر فعالیت بدنی و ورزش اثرات محافظتی بر افسردگی ناشی از حادثه دارد .

همچنین نتایج این مشاهدات نشان می دهد ورزش می تواند در این زمینه بار درمانی نیز داشته باشد . به مانند سایر درمان ها احتمال اینکه میزان پاسخ دهی به درمان افسردگی از طریق فعالیت بدنی در افراد متفاوت ، یکسان نباشد نیز وجود دارد . لذا بررسی میزان اثر بخشی توسط یک روانپزشک متخصص ضروری است . در این مقاله ، مروری به روز شده در مورد استفاده از فعالیت بدنی و ورزش برای پیشگیری و درمان افسردگی ارائه می دهیم .

اختلال افسردگی 

افسردگی اساسی ، یک اختلال روحی و روانی بسیار شایع در اکثر کشورهای جهان به شمار می رود . شیوع افسردگی بین 6 تا 18 در صد از جمعیت هر کشوری متغیر است و اگر بررسی دقیق تری نسبت به میزان پیشرفت افسردگی در افراد انجام شود ، احتمال افزایش این درصد ها بین 15 تا 20 درصد نیز وجود دارد . یکی از علل اصلی افسردگی ، ناتوانی جسمی یا کمبود تحرک در افراد گزارش شده است . بنا به گزارش های دریافتی رسمی از سازمان بهداشت جهانی هزینه های اقتصادی مربوط به عدم تحرک یا ناتوانی جسمی منجر به ترک کار و یا از دست دادن موقعیت شغلی که منجر به ایجاد اختلال افسردگی در افراد می شود ، معادل 15/1 تریلیون دلار است که بنا بر پیش بینی این رقم تا سال 2030 تا دو برابر افزایش خواهد یافت .   

مطالعات مقطعی نشان داده است که افراد با سطوح بالاتر فعالیت بدنی علائم افسردگی را کمتر از دیگران تجربه می کنند و این نتایج در کشورها و فرهنگ های مختلف ثابت است . بطور مثال ، در کشور آمریکا میزان افسردگی در افراد 20 سال به بالا که تحرک کمتری دارند ف نسبت به افراد پر تحرک تر سنین پایین تر از 20 سال ، به مراتب کمتر است . در واقع ، آمار به دست آمده از این تحقیقات سراسری نشان داد که فعالیت بدنی افراد دچار اختلال افسردگی کمتر از 150 دقیقه در هفته بوده است .

به دلیل محدودیت در تحقیقات ، نتیجه گیری قطعی و ارائه گزارش کامل ، ممکن نبوده ؛ اما می توان گفت بدون در نظر گرفتن سایر عوامل محیطی در بیماران مبتلا به افسردگی مانند آب و هوا ، تفاوت های فرهنگی و سن و سال افراد ، درصد قابل توجهی از بیماران توسط توصیه های ورزشی پزشکان ، بعد از ایجاد این اختلال ، درمان شده اند . تحقیقات تکمیلی گروهی از پزشکان نشان دهنده این است که آمار افراد درمان شده به روش افزایش فعالیت بدنی ، رقم قابل توجه بین 17 تا 41 درصد را نشان می دهد .

علاوه بر تاثیر نفس عمل انجام فعالیت های بدنی که موجب سوخت و ساز بهتر در بدن گشته و در پیشگیری و درمان افسردگی موثر است ، حضور در گرئه های ورزشی و انجام فعالیت های تیمی و گروهی نیز می تواند در بالا بردن روحیه افراد و در نتیجه کاهش افسردگی ، بسیار موثر و کارگشا باشد .

 منبع : مقاله " ورزش دارو است " از وبسایت journals.lww.com

تاثیر ورزش بر افسردگی

افسردگی جزو شایع ترین بیماری های روانی در کل جهان است . مهمترین و اساسی ترین راه درمان یافته شده برای افسردگی درمانهای دارویی و انجام مشاورات روانی است . با اینکه این روش های درمانی در جایگاه خود موثر و نتیجه بخش هستند اما تحقیقات نشان داده که امکان عدم پاسخ در برخی افراد برای درمان های مذکور نیز وجود دارد و لزوما نمیتوان گفت همه افراد به این درمانها پاسخ مثبت داده اند .از این رو دانشمندان جهت یافتن راهکار درمانی دیگر به عنوان جایگزین  ، اقدامات خود را آغاز نموده اند . مطالعات اخیر نشان داده است که سطوح بالاتر فعالیت بدنی و ورزش اثرات محافظتی بر افسردگی ناشی از حادثه دارد .

همچنین نتایج این مشاهدات نشان می دهد ورزش می تواند در این زمینه بار درمانی نیز داشته باشد . به مانند سایر درمان ها احتمال اینکه میزان پاسخ دهی به درمان افسردگی از طریق فعالیت بدنی در افراد متفاوت ، یکسان نباشد نیز وجود دارد . لذا بررسی میزان اثر بخشی توسط یک روانپزشک متخصص ضروری است . در این مقاله ، مروری به روز شده در مورد استفاده از فعالیت بدنی و ورزش برای پیشگیری و درمان افسردگی ارائه می دهیم .

اختلال افسردگی 

افسردگی اساسی ، یک اختلال روحی و روانی بسیار شایع در اکثر کشورهای جهان به شمار می رود . شیوع افسردگی بین 6 تا 18 در صد از جمعیت هر کشوری متغیر است و اگر بررسی دقیق تری نسبت به میزان پیشرفت افسردگی در افراد انجام شود ، احتمال افزایش این درصد ها بین 15 تا 20 درصد نیز وجود دارد . یکی از علل اصلی افسردگی ، ناتوانی جسمی یا کمبود تحرک در افراد گزارش شده است . بنا به گزارش های دریافتی رسمی از سازمان بهداشت جهانی هزینه های اقتصادی مربوط به عدم تحرک یا ناتوانی جسمی منجر به ترک کار و یا از دست دادن موقعیت شغلی که منجر به ایجاد اختلال افسردگی در افراد می شود ، معادل 15/1 تریلیون دلار است که بنا بر پیش بینی این رقم تا سال 2030 تا دو برابر افزایش خواهد یافت .   

مطالعات مقطعی نشان داده است که افراد با سطوح بالاتر فعالیت بدنی علائم افسردگی را کمتر از دیگران تجربه می کنند و این نتایج در کشورها و فرهنگ های مختلف ثابت است . بطور مثال ، در کشور آمریکا میزان افسردگی در افراد 20 سال به بالا که تحرک کمتری دارند ف نسبت به افراد پر تحرک تر سنین پایین تر از 20 سال ، به مراتب کمتر است . در واقع ، آمار به دست آمده از این تحقیقات سراسری نشان داد که فعالیت بدنی افراد دچار اختلال افسردگی کمتر از 150 دقیقه در هفته بوده است .

به دلیل محدودیت در تحقیقات ، نتیجه گیری قطعی و ارائه گزارش کامل ، ممکن نبوده ؛ اما می توان گفت بدون در نظر گرفتن سایر عوامل محیطی در بیماران مبتلا به افسردگی مانند آب و هوا ، تفاوت های فرهنگی و سن و سال افراد ، درصد قابل توجهی از بیماران توسط توصیه های ورزشی پزشکان ، بعد از ایجاد این اختلال ، درمان شده اند . تحقیقات تکمیلی گروهی از پزشکان نشان دهنده این است که آمار افراد درمان شده به روش افزایش فعالیت بدنی ، رقم قابل توجه بین 17 تا 41 درصد را نشان می دهد .

علاوه بر تاثیر نفس عمل انجام فعالیت های بدنی که موجب سوخت و ساز بهتر در بدن گشته و در پیشگیری و درمان افسردگی موثر است ، حضور در گرئه های ورزشی و انجام فعالیت های تیمی و گروهی نیز می تواند در بالا بردن روحیه افراد و در نتیجه کاهش افسردگی ، بسیار موثر و کارگشا باشد .

 منبع : مقاله " ورزش دارو است " از وبسایت journals.lww.com

دیگر مطالب :

برای دسترسی آسان به همه پزشکان ارومیه و گرفتن سریع ترین وقت، اپلیکیشن وقتم را دانلود کنید.

دانلود از کافه بازار دانلود از مایکت