کلینیک دندانپزشکی آتیه

خدمات کلینیک دندانپزشکی آتیه: تشخیص و طرح درمان و رادیولوژی، درمانهای ترمیمی، درمانهای پروتزی، درمانهای ریشه،

دکتر شرمین وطن پرست

متخصص : دندانپزشک ،

گرفتن نوبت

دکتر شعله نعمتی

متخصص : دندانپزشک ،

گرفتن نوبت

دکتر کمال عطاری

متخصص : دندانپزشک ،

گرفتن نوبت

دکتر رضا صفرعلیزاده

متخصص : دندانپزشکی ترمیمی ،

گرفتن نوبت

دکتر بهار بابازاده

متخصص : دندانپزشک ،

گرفتن نوبت

دکتر سهیل امین خواه

متخصص : دندانپزشک ،

گرفتن نوبت

دکتر مهدی آقامحمدی

متخصص : دندانپزشک ،

گرفتن نوبت

دکتر مهدی ملکی

متخصص : دندانپزشک ،

گرفتن نوبت

برای دسترسی آسان به همه پزشکان و گرفتن سریع ترین وقت، اپلیکیشن وقتم را دانلود کنید.

دانلود از کافه بازار دانلود از مایکت