مشخصات پزشک

دکتر حسن انتظامیشماره نظام پزشکی : 0

دکتر حسن انتظامی

داخلی

نوبت دهی دکتر حسن انتظامی

دکتر حسن انتظامی از پزشکان متخصص داخلی در شهر ارومیه میباشند نوبت دهی این پزشک فقط از طریق مراحعه حضوری به بیمارستان و یا ارتباط با شماره تماس 04431010بیمارستان میلاد امکان پذیر میباشد

محل کار

معرفی اجمالی

معرفی دکتر حسن انتظامی

دکتر حسن انتظامی از پزشکان متخصص داخلی در شهر ارومیه میباشند نوبت دهی این پزشک فقط از طریق مراحعه حضوری به بیمارستان و یا ارتباط با شماره تماس 04431010بیمارستان میلاد امکان پذیر میباشد

برای دسترسی آسان به همه پزشکان و گرفتن سریع ترین وقت، اپلیکیشن وقتم را دانلود کنید.

دانلود از کافه بازار دانلود از مایکت