مشخصات پزشک

دکتر محمد تاروردیلوشماره نظام پزشکی : 0

دکتر محمد تاروردیلو

کودکان (اطفال)

نوبت دهی دکتر محمد تاروردیلو

دکتر محمد تاروردیلو از پزشکان متخصص کودکان نوزادان و در شهر ارومیه می باشند.
نوبت دهی این پزشک فقط از طریق مراحعه حضوری به بیمارستان و یا ارتباط با
شماره تماس 04433659927 بیمارستان امام رضا امکان پذیر میباشد

محل کار

معرفی اجمالی

معرفی دکتر محمد تاروردیلو

دکتر محمد تاروردیلو از پزشکان متخصص کودکان نوزادان و در شهر ارومیه می باشند.
نوبت دهی این پزشک فقط از طریق مراحعه حضوری به بیمارستان و یا ارتباط با
شماره تماس 04433659927 بیمارستان امام رضا امکان پذیر میباشد

برای دسترسی آسان به همه پزشکان و گرفتن سریع ترین وقت، اپلیکیشن وقتم را دانلود کنید.

دانلود از کافه بازار دانلود از مایکت