مشخصات پزشک

دکتر فریبا بوستانیشماره نظام پزشکی : 0

دکتر فریبا بوستانی

کودکان (اطفال)

نوبت دهی دکتر فریبا بوستانی

دکتر فریبا بوستانی از پزشکان متخصص کودکان ونوزادان در شهر ارومیه میباشند.
نوبت دهی این پزشک فقط از طریق مراحعه حضوری به بیمارستان و یا ارتباط با شماره تماس 04433659927 بیمارستان امام رضا امکان پذیر میباشد

محل کار

معرفی اجمالی

معرفی دکتر فریبا بوستانی

دکتر فریبا بوستانی از پزشکان متخصص کودکان ونوزادان در شهر ارومیه میباشند.
نوبت دهی این پزشک فقط از طریق مراحعه حضوری به بیمارستان و یا ارتباط با شماره تماس 04433659927 بیمارستان امام رضا امکان پذیر میباشد

برای دسترسی آسان به همه پزشکان و گرفتن سریع ترین وقت، اپلیکیشن وقتم را دانلود کنید.

دانلود از کافه بازار دانلود از مایکت