مشخصات پزشک

دکتر علیرضا سلطانزادهشماره نظام پزشکی : 0

دکتر علیرضا سلطانزاده

بیهوشی

نوبت دهی دکتر علیرضا سلطانزاده

دکتر علیرضا سلطانزاده از پزشکان بیهوشی در بیمار ستان امام رضا در شهر ارومیه میباشند.
نوبت دهی این پزشک فقط از طریق مراحعه حضوری به بیمارستان و یا ارتباط با شماره تماس 04433659927 بیمارستان امام رضا امکان پذیر میباشد

محل کار

معرفی اجمالی

معرفی دکتر علیرضا سلطانزاده

دکتر علیرضا سلطانزاده از پزشکان بیهوشی در بیمار ستان امام رضا در شهر ارومیه میباشند.
نوبت دهی این پزشک فقط از طریق مراحعه حضوری به بیمارستان و یا ارتباط با شماره تماس 04433659927 بیمارستان امام رضا امکان پذیر میباشد

برای دسترسی آسان به همه پزشکان و گرفتن سریع ترین وقت، اپلیکیشن وقتم را دانلود کنید.

دانلود از کافه بازار دانلود از مایکت