مشخصات پزشک

دکتر مهدی کاکاافشارشماره نظام پزشکی : 0

دکتر مهدی کاکاافشار

بیهوشی

نوبت دهی دکتر مهدی کاکاافشار

دکتر مهدی کاکاافشار از پزشکان بیهوشی در بیمارستان امام رضا در شهر ارومیه میباشند.
نوبت دهی این پزشک فقط از طریق مراحعه حضوری به بیمارستان و یا ارتباط با
شماره تماس 04433659927 بیمارستان امام رضا امکان پذیر میباشد

محل کار

معرفی اجمالی

معرفی دکتر مهدی کاکاافشار

دکتر مهدی کاکاافشار از پزشکان بیهوشی در بیمارستان امام رضا در شهر ارومیه میباشند.
نوبت دهی این پزشک فقط از طریق مراحعه حضوری به بیمارستان و یا ارتباط با
شماره تماس 04433659927 بیمارستان امام رضا امکان پذیر میباشد

برای دسترسی آسان به همه پزشکان و گرفتن سریع ترین وقت، اپلیکیشن وقتم را دانلود کنید.

دانلود از کافه بازار دانلود از مایکت