مشخصات پزشک

دکتر جواد افتخاریشماره نظام پزشکی : 0

دکتر جواد افتخاری

بیهوشی

نوبت دهی دکتر جواد افتخاری

دکتر جواد افتخاری از پزشکان بیهوشی در شهر ارومیه میباشند.
ایشان علاوه بر فعالیت دردر کلنیک آفتاب ارومیه در بیمارستان امام رضا ارومیه نیز فعالیت دارند
نوبت دهی این پزشک از طریق مراجعه حضوری به مرکز جراحی آفتاب و یا با شماره تماس 04433433149 امکان پذیر میباشد
همچنین میتوانید از طریق مراجعه حضوری به بیمارستان امام رضا و یا ارتباط با
شماره تماس 04433659927جهت اخذ نوبت خود از بیمارستان نیز اقدام کنید

محل کار

معرفی اجمالی

معرفی دکتر جواد افتخاری

دکتر جواد افتخاری از پزشکان بیهوشی در شهر ارومیه میباشند.
ایشان علاوه بر فعالیت دردر کلنیک آفتاب ارومیه در بیمارستان امام رضا ارومیه نیز فعالیت دارند
نوبت دهی این پزشک از طریق مراجعه حضوری به مرکز جراحی آفتاب و یا با شماره تماس 04433433149 امکان پذیر میباشد
همچنین میتوانید از طریق مراجعه حضوری به بیمارستان امام رضا و یا ارتباط با
شماره تماس 04433659927جهت اخذ نوبت خود از بیمارستان نیز اقدام کنید

برای دسترسی آسان به همه پزشکان و گرفتن سریع ترین وقت، اپلیکیشن وقتم را دانلود کنید.

دانلود از کافه بازار دانلود از مایکت