مشخصات پزشک

دکتر رحیم تمدنشماره نظام پزشکی : 0

دکتر رحیم تمدن

بیهوشی

نوبت دهی دکتر رحیم تمدن

دکتر رحیم تمدن از پزشکان بیهوشی در شهر ارومیه میباشند.
نوبت دهی این پزشک فقط از طریق مراجعه حضوری به بیمارستان و یا ارتباط با
شماره تماس 04433659927 بیمارستان امام رضا امکان پذیر میباشد
ایشان علاوه بر فعالیت در بیمارستان امام رضا ارومیه در کلنیک آفتاب ارومیه نیز فعالیت دارند
نوبت دهی این پزشک از طریق مراجعه حضوری به مرکز جراحی آفتاب و یا با شماره تماس 04433433149 نیز امکان پذیر میباشد

محل کار

معرفی اجمالی

معرفی دکتر رحیم تمدن

دکتر رحیم تمدن از پزشکان بیهوشی در شهر ارومیه میباشند.
نوبت دهی این پزشک فقط از طریق مراجعه حضوری به بیمارستان و یا ارتباط با
شماره تماس 04433659927 بیمارستان امام رضا امکان پذیر میباشد
ایشان علاوه بر فعالیت در بیمارستان امام رضا ارومیه در کلنیک آفتاب ارومیه نیز فعالیت دارند
نوبت دهی این پزشک از طریق مراجعه حضوری به مرکز جراحی آفتاب و یا با شماره تماس 04433433149 نیز امکان پذیر میباشد

برای دسترسی آسان به همه پزشکان و گرفتن سریع ترین وقت، اپلیکیشن وقتم را دانلود کنید.

دانلود از کافه بازار دانلود از مایکت