مشخصات پزشک

دکتر عباس غفاریشماره نظام پزشکی : 0

دکتر عباس غفاری

بیهوشی

نوبت دهی دکتر عباس غفاری

دکتر عباس غفاری از پزشکان متخصص بیهوشی در بیمارستان امام رضا در شهر ارومیه میباشند
نوبت دهی این پزشک فقط از طریق مراحعه حضوری به بیمارستان و یا ارتباط با شماره تماس 04433659927 بیمارستان امام رضا امکان پذیر میباشد

محل کار

معرفی اجمالی

معرفی دکتر عباس غفاری

دکتر عباس غفاری از پزشکان متخصص بیهوشی در بیمارستان امام رضا در شهر ارومیه میباشند
نوبت دهی این پزشک فقط از طریق مراحعه حضوری به بیمارستان و یا ارتباط با شماره تماس 04433659927 بیمارستان امام رضا امکان پذیر میباشد

برای دسترسی آسان به همه پزشکان و گرفتن سریع ترین وقت، اپلیکیشن وقتم را دانلود کنید.

دانلود از کافه بازار دانلود از مایکت