مشخصات پزشک

ایرج انعامی مقدمشماره نظام پزشکی : 0

ایرج انعامی مقدم

بیماریهای عفونی و گرمسیری

نوبت دهی ایرج انعامی مقدم

ایرج انعامی مقدم از پزشکان متخصص بیماری های عفونی در شهر ارومیه هستند.

محل کار

معرفی اجمالی

معرفی ایرج انعامی مقدم

ایرج انعامی مقدم از پزشکان متخصص بیماری های عفونی در شهر ارومیه هستند.

برای دسترسی آسان به همه پزشکان و گرفتن سریع ترین وقت، اپلیکیشن وقتم را دانلود کنید.

دانلود از کافه بازار دانلود از مایکت