مشخصات پزشک

دکتر علیرضا بزاز فتوره چیشماره نظام پزشکی : 0

دکتر علیرضا بزاز فتوره چی

ارتوپدی

نوبت دهی دکتر علیرضا بزاز فتوره چی

دکتر علیرضا بزاز فتوره چی از پزشکان متخصص ارتوپدی و جراحی استخوان و مفاصل در شهر ارومیه میباشند.
نوبت دهی این پزشک فقط از طریق مراحعه حضوری به بیمارستان و یا ارتباط با شماره تماس 04433659927 بیمارستان امام رضا امکان پذیر میباشد

محل کار

معرفی اجمالی

معرفی دکتر علیرضا بزاز فتوره چی

دکتر علیرضا بزاز فتوره چی از پزشکان متخصص ارتوپدی و جراحی استخوان و مفاصل در شهر ارومیه میباشند.
نوبت دهی این پزشک فقط از طریق مراحعه حضوری به بیمارستان و یا ارتباط با شماره تماس 04433659927 بیمارستان امام رضا امکان پذیر میباشد

برای دسترسی آسان به همه پزشکان و گرفتن سریع ترین وقت، اپلیکیشن وقتم را دانلود کنید.

دانلود از کافه بازار دانلود از مایکت