مشخصات پزشک

دکتر رحیم اصغریشماره نظام پزشکی : 0

دکتر رحیم اصغری

داخلی خون و سرطان (هماتولوژی و انکولوژی)

نوبت دهی دکتر رحیم اصغری

دکتر رحیم اصغری از پزشکان متخصص داخلی در شهر ارومیه میباشند، گه در کلنیک فوق تخصصی تدبیر ارومیه فعالیت دارند.
حوزه تخصصی: پیوند مغز و استخوان، هماتولوژی، انکولوژی، شیمی درمانی داخل نخاعی، انجام آسپیراسیون و بیولوژی مغز استخوان،
کلیه تومور های بدخیم شامل لوسمی های حاد و مزمن
محل اخذ مدرک تحصیلی: دانشگاه علوم پزشکی ایران
نوبت دهی این پزشک فقط از طریق تماس با شماره تماسهای کلینیک تدبیر ارومیه امکان پذیر میباشد :
044-33433746
044-33433705
044-33433734

محل کار

معرفی اجمالی

معرفی دکتر رحیم اصغری

دکتر رحیم اصغری از پزشکان متخصص داخلی در شهر ارومیه میباشند، گه در کلنیک فوق تخصصی تدبیر ارومیه فعالیت دارند.
حوزه تخصصی: پیوند مغز و استخوان، هماتولوژی، انکولوژی، شیمی درمانی داخل نخاعی، انجام آسپیراسیون و بیولوژی مغز استخوان،
کلیه تومور های بدخیم شامل لوسمی های حاد و مزمن
محل اخذ مدرک تحصیلی: دانشگاه علوم پزشکی ایران
نوبت دهی این پزشک فقط از طریق تماس با شماره تماسهای کلینیک تدبیر ارومیه امکان پذیر میباشد :
044-33433746
044-33433705
044-33433734

برای دسترسی آسان به همه پزشکان و گرفتن سریع ترین وقت، اپلیکیشن وقتم را دانلود کنید.

دانلود از کافه بازار دانلود از مایکت