مشخصات پزشک

دکتر سعید الهی اصلشماره نظام پزشکی : 0

دکتر سعید الهی اصل

داخلی گوارش و کبد

نوبت دهی دکتر سعید الهی اصل

دکتر سعید الهی اصل از پزشکان متخصص داخلی در شهر ارومیه میباشند، که در کلنیک فوق تخصصی تدبیر فعالیت دارند.
فوق تخصص: گوارش و کبد
حوزه تخصصی: بیماری های گوارشی، کبد، لوزالمعده و مجاری صفراوی
محل اخذ مدرک تحصیلی: دانشگاه علوم پزشکی تبریز
نوبت دهی این پزشک فقط از طریق تماس با شماره تماسهای کلینیک تدبیر ارومیه امکان پذیر میباشد :
044-33433746
044-33433705
044-33433734

محل کار

معرفی اجمالی

معرفی دکتر سعید الهی اصل

دکتر سعید الهی اصل از پزشکان متخصص داخلی در شهر ارومیه میباشند، که در کلنیک فوق تخصصی تدبیر فعالیت دارند.
فوق تخصص: گوارش و کبد
حوزه تخصصی: بیماری های گوارشی، کبد، لوزالمعده و مجاری صفراوی
محل اخذ مدرک تحصیلی: دانشگاه علوم پزشکی تبریز
نوبت دهی این پزشک فقط از طریق تماس با شماره تماسهای کلینیک تدبیر ارومیه امکان پذیر میباشد :
044-33433746
044-33433705
044-33433734

برای دسترسی آسان به همه پزشکان و گرفتن سریع ترین وقت، اپلیکیشن وقتم را دانلود کنید.

دانلود از کافه بازار دانلود از مایکت