مشخصات پزشک

دکتر نازنین امین فرزانهشماره نظام پزشکی : 0

دکتر نازنین امین فرزانه

گوارش کودکان

نوبت دهی دکتر نازنین امین فرزانه

دکتر نازنین امین فرزانه از پزشکان متخص کودکان در شهر ارومیه میباشند، که در کلنیک فوق تخصصی تدبیر ارومیه فعالیت دارند.
فوق تخصص: گوارش کودکان
حوزه تخصصی: بیماری های گوارش و کبد کودکان
محل اخذ مدرک تحصیلی: دانشگاه علوم پزشکی شیراز
نوبت دهی این پزشک فقط از طریق تماس با شماره تماسهای کلینیک تدبیر ارومیه امکان پذیر میباشد :
044-33433746
044-33433705
044-33433734

محل کار

معرفی اجمالی

معرفی دکتر نازنین امین فرزانه

دکتر نازنین امین فرزانه از پزشکان متخص کودکان در شهر ارومیه میباشند، که در کلنیک فوق تخصصی تدبیر ارومیه فعالیت دارند.
فوق تخصص: گوارش کودکان
حوزه تخصصی: بیماری های گوارش و کبد کودکان
محل اخذ مدرک تحصیلی: دانشگاه علوم پزشکی شیراز
نوبت دهی این پزشک فقط از طریق تماس با شماره تماسهای کلینیک تدبیر ارومیه امکان پذیر میباشد :
044-33433746
044-33433705
044-33433734

برای دسترسی آسان به همه پزشکان و گرفتن سریع ترین وقت، اپلیکیشن وقتم را دانلود کنید.

دانلود از کافه بازار دانلود از مایکت