مشخصات پزشک

دکتر فرهاد بهزادیشماره نظام پزشکی : 94237

دکتر فرهاد بهزادی

داخلی

نوبت دهی دکتر فرهاد بهزادی

دکتر فرهاد بهزادی از پزشکان متخصص داخلی در شهر ارومیه میباشند، که در کلنیک فوق تخصصی تدبیر ارومیه فعالیت دارند.
حوزه تخصصی: بیماری های داخلی، غدد، گوارش، کنترل بیماری های دیابت، تیروئید و فشارخون، محل اخذ مدرک تحصیلی: دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
نوبت دهی این پزشک فقط از طریق تماس با شماره تماسهای کلینیک تدبیر ارومیه امکان پذیر میباشد :
044-33433746
044-33433705
044-33433734

محل کار

معرفی اجمالی

معرفی دکتر فرهاد بهزادی

دکتر فرهاد بهزادی از پزشکان متخصص داخلی در شهر ارومیه میباشند، که در کلنیک فوق تخصصی تدبیر ارومیه فعالیت دارند.
حوزه تخصصی: بیماری های داخلی، غدد، گوارش، کنترل بیماری های دیابت، تیروئید و فشارخون، محل اخذ مدرک تحصیلی: دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
نوبت دهی این پزشک فقط از طریق تماس با شماره تماسهای کلینیک تدبیر ارومیه امکان پذیر میباشد :
044-33433746
044-33433705
044-33433734

برای دسترسی آسان به همه پزشکان و گرفتن سریع ترین وقت، اپلیکیشن وقتم را دانلود کنید.

دانلود از کافه بازار دانلود از مایکت