مشخصات پزشک

دکتر مهسا بهنمونشماره نظام پزشکی : 0

دکتر مهسا بهنمون

قلب و عروق

نوبت دهی دکتر مهسا بهنمون

دکتر مهسا بهنمون از پزشکان متخصص قلب و عروق در شهر ارومیه میباشند که در کلنیک فوق تخصصی تدبیر فعالیت دارند.
حوزه تخصصی: بیماری های قلبی و عروقی، MSCT عروق مرکزی، فشار خون
محل اخذ مدرک تحصیلی: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوبت دهی این پزشک فقط از طریق تماس با شماره تماسهای کلینیک تدبیر ارومیه امکان پذیر میباشد :
044-33433746
044-33433705
044-33433734

محل کار

معرفی اجمالی

معرفی دکتر مهسا بهنمون

دکتر مهسا بهنمون از پزشکان متخصص قلب و عروق در شهر ارومیه میباشند که در کلنیک فوق تخصصی تدبیر فعالیت دارند.
حوزه تخصصی: بیماری های قلبی و عروقی، MSCT عروق مرکزی، فشار خون
محل اخذ مدرک تحصیلی: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوبت دهی این پزشک فقط از طریق تماس با شماره تماسهای کلینیک تدبیر ارومیه امکان پذیر میباشد :
044-33433746
044-33433705
044-33433734

برای دسترسی آسان به همه پزشکان و گرفتن سریع ترین وقت، اپلیکیشن وقتم را دانلود کنید.

دانلود از کافه بازار دانلود از مایکت