مشخصات پزشک

دکتر ناصر خلیلیشماره نظام پزشکی : 0

دکتر ناصر خلیلی

قلب و عروق

نوبت دهی دکتر ناصر خلیلی

دکتر ناصر خلیلی از پزشکان متخصص قلب و عروق در شهر ارومیه میباشند.
حوزه تخصصی: بیماری های قلبی و عروقی، MSCT عروق مرکزی
محل اخذ مدرک تحصیلی: دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
نوبت دهی این پزشک فقط از طریق تماس با شماره تماسهای کلینیک تدبیر ارومیه امکان پذیر میباشد :
044-33433746
044-33433705
044-33433734

محل کار

معرفی اجمالی

معرفی دکتر ناصر خلیلی

دکتر ناصر خلیلی از پزشکان متخصص قلب و عروق در شهر ارومیه میباشند.
حوزه تخصصی: بیماری های قلبی و عروقی، MSCT عروق مرکزی
محل اخذ مدرک تحصیلی: دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
نوبت دهی این پزشک فقط از طریق تماس با شماره تماسهای کلینیک تدبیر ارومیه امکان پذیر میباشد :
044-33433746
044-33433705
044-33433734

برای دسترسی آسان به همه پزشکان و گرفتن سریع ترین وقت، اپلیکیشن وقتم را دانلود کنید.

دانلود از کافه بازار دانلود از مایکت