مشخصات پزشک

دکتر سیما دباغی قلعهشماره نظام پزشکی : 0

دکتر سیما دباغی قلعه

گوش حلق و بینی

نوبت دهی دکتر سیما دباغی قلعه

دکتر سیما دباغی قلعه از پزشکان متخصص گوش حلق بینی در شهر ارومیه میباشند که در کلنیک فوق تخصصی تدبیر ارومیه فعالیت دارند.
حوزه تخصصی: گوش، حلق، بینی، سر و گردن، درمان و جراحی های بینی، گوش، حلق، لوزه، جراحی زیبایی بینی و گوش
محل اخذ مدرک تحصیلی: دانشگاه علوم پزشکی تبریز
نوبت دهی این پزشک فقط از طریق تماس با شماره تماسهای کلینیک تدبیر ارومیه امکان پذیر میباشد :
044-33433746
044-33433705
044-33433734

محل کار

معرفی اجمالی

معرفی دکتر سیما دباغی قلعه

دکتر سیما دباغی قلعه از پزشکان متخصص گوش حلق بینی در شهر ارومیه میباشند که در کلنیک فوق تخصصی تدبیر ارومیه فعالیت دارند.
حوزه تخصصی: گوش، حلق، بینی، سر و گردن، درمان و جراحی های بینی، گوش، حلق، لوزه، جراحی زیبایی بینی و گوش
محل اخذ مدرک تحصیلی: دانشگاه علوم پزشکی تبریز
نوبت دهی این پزشک فقط از طریق تماس با شماره تماسهای کلینیک تدبیر ارومیه امکان پذیر میباشد :
044-33433746
044-33433705
044-33433734

برای دسترسی آسان به همه پزشکان و گرفتن سریع ترین وقت، اپلیکیشن وقتم را دانلود کنید.

دانلود از کافه بازار دانلود از مایکت