مشخصات پزشک

دکتر معصومه ربیعی پورشماره نظام پزشکی : 0

دکتر معصومه ربیعی پور

داخلی ریه بزرگسالان

نوبت دهی دکتر معصومه ربیعی پور

دکتر معصومه ربیعی پور از پزشکان متخصص داخلی در شهر اورمیه میباشند که در کلنینک فوق تخصصی تدبیر ارومیه میباشند.
فوق تخصص: ریه
حوزه تخصصی: بیماری های تنفسی، ریه
محل اخذ مدرک تحصیلی: دانشگاه علوم پزشکی تبریز
نوبت دهی این پزشک فقط از طریق تماس با شماره تماسهای کلینیک تدبیر ارومیه امکان پذیر میباشد :
044-33433746
044-33433705
044-33433734

محل کار

معرفی اجمالی

معرفی دکتر معصومه ربیعی پور

دکتر معصومه ربیعی پور از پزشکان متخصص داخلی در شهر اورمیه میباشند که در کلنینک فوق تخصصی تدبیر ارومیه میباشند.
فوق تخصص: ریه
حوزه تخصصی: بیماری های تنفسی، ریه
محل اخذ مدرک تحصیلی: دانشگاه علوم پزشکی تبریز
نوبت دهی این پزشک فقط از طریق تماس با شماره تماسهای کلینیک تدبیر ارومیه امکان پذیر میباشد :
044-33433746
044-33433705
044-33433734

برای دسترسی آسان به همه پزشکان و گرفتن سریع ترین وقت، اپلیکیشن وقتم را دانلود کنید.

دانلود از کافه بازار دانلود از مایکت