مشخصات پزشک

دکتر بهزاد رحیمیشماره نظام پزشکی : 0

دکتر بهزاد رحیمی

قلب و عروق

نوبت دهی دکتر بهزاد رحیمی

دکتر بهزاد رحیمی از پزشکان متخصص قلب و عروق در شهر ارومیه میباشند که در کلنیک فوق تحصصی تدبیر فعالیت دارند.
فلوشیپ: الکتروفیزیولوژی
حوزه تخصصی: بیماری های قلبی و عروقی، MSCT عروق مرکزی، فشار خون
محل اخذ مدرک تحصیلی: دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
نوبت دهی این پزشک فقط از طریق تماس با شماره تماسهای کلینیک تدبیر ارومیه امکان پذیر میباشد :
044-33433746
044-33433705
044-33433734

محل کار

معرفی اجمالی

معرفی دکتر بهزاد رحیمی

دکتر بهزاد رحیمی از پزشکان متخصص قلب و عروق در شهر ارومیه میباشند که در کلنیک فوق تحصصی تدبیر فعالیت دارند.
فلوشیپ: الکتروفیزیولوژی
حوزه تخصصی: بیماری های قلبی و عروقی، MSCT عروق مرکزی، فشار خون
محل اخذ مدرک تحصیلی: دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
نوبت دهی این پزشک فقط از طریق تماس با شماره تماسهای کلینیک تدبیر ارومیه امکان پذیر میباشد :
044-33433746
044-33433705
044-33433734

برای دسترسی آسان به همه پزشکان و گرفتن سریع ترین وقت، اپلیکیشن وقتم را دانلود کنید.

دانلود از کافه بازار دانلود از مایکت