مشخصات پزشک

دکتر سعید رضوی دیزجیشماره نظام پزشکی : 0

دکتر سعید رضوی دیزجی

داخلی خون و سرطان

نوبت دهی دکتر سعید رضوی دیزجی

دکتر سعید رضوی دیزجی از پزشکان متخصص داخلی در شهر ارومیه میاشند که در کلنیک فوق تخصصی تدبیر ارومیه فعالیت دارند.
فوق تخصص: خون و سرطان بالغین
حوزه تخصصی: هماتولوژی، انکولوژی، شیمی درمانی داخل نخاعی، انجام آسپیراسیون و بیولوژی مغز استخوان
محل اخذ مدرک تحصیلی: دانشگاه علوم پزشکی تهران
نوبت دهی این پزشک فقط از طریق تماس با شماره تماسهای کلینیک تدبیر ارومیه امکان پذیر میباشد :
044-33433746
044-33433705
044-33433734

محل کار

معرفی اجمالی

معرفی دکتر سعید رضوی دیزجی

دکتر سعید رضوی دیزجی از پزشکان متخصص داخلی در شهر ارومیه میاشند که در کلنیک فوق تخصصی تدبیر ارومیه فعالیت دارند.
فوق تخصص: خون و سرطان بالغین
حوزه تخصصی: هماتولوژی، انکولوژی، شیمی درمانی داخل نخاعی، انجام آسپیراسیون و بیولوژی مغز استخوان
محل اخذ مدرک تحصیلی: دانشگاه علوم پزشکی تهران
نوبت دهی این پزشک فقط از طریق تماس با شماره تماسهای کلینیک تدبیر ارومیه امکان پذیر میباشد :
044-33433746
044-33433705
044-33433734

برای دسترسی آسان به همه پزشکان و گرفتن سریع ترین وقت، اپلیکیشن وقتم را دانلود کنید.

دانلود از کافه بازار دانلود از مایکت