مشخصات پزشک

دکتر علی رنجبریشماره نظام پزشکی : 0

دکتر علی رنجبری

جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی

نوبت دهی دکتر علی رنجبری

دکتر علی رنجبری از پزشکان متخصص جراحی عمومی در شهر ارومیه میباشند ودر کلنیک فوق تخصصی تدبیر ارومیه فعالیت دارند.
فوق تخصص: جراحی پلاستیک و زیبایی
حوزه تخصصی: جراحی های ترمیمی، پلاستیک و زیبایی
محل اخذ مدرک تحصیلی: دانشگاه علوم پزشکی تهران
نوبت دهی این پزشک فقط از طریق تماس با شماره تماسهای کلینیک تدبیر ارومیه امکان پذیر میباشد :
044-33433746
044-33433705
044-33433734

محل کار

معرفی اجمالی

معرفی دکتر علی رنجبری

دکتر علی رنجبری از پزشکان متخصص جراحی عمومی در شهر ارومیه میباشند ودر کلنیک فوق تخصصی تدبیر ارومیه فعالیت دارند.
فوق تخصص: جراحی پلاستیک و زیبایی
حوزه تخصصی: جراحی های ترمیمی، پلاستیک و زیبایی
محل اخذ مدرک تحصیلی: دانشگاه علوم پزشکی تهران
نوبت دهی این پزشک فقط از طریق تماس با شماره تماسهای کلینیک تدبیر ارومیه امکان پذیر میباشد :
044-33433746
044-33433705
044-33433734

برای دسترسی آسان به همه پزشکان و گرفتن سریع ترین وقت، اپلیکیشن وقتم را دانلود کنید.

دانلود از کافه بازار دانلود از مایکت