مشخصات پزشک

دکتر یوسف روستاشماره نظام پزشکی : 0

دکتر یوسف روستا

خون و سرطان

نوبت دهی دکتر یوسف روستا

دکتر یوسف روستا از پزشکان متخصص داخلی و فوق تخصص خون و سرطان بالغین در شهر ارومیه میباشند که در کلنیک فوق تخصصی تدبیر ارومیه فعالیت دارند.
حوزه تخصصی: هماتولوژی، انکولوژی، پیوند مغز استخوان، شیمی درمانی سرطان های خون، لنفوم، تومور های توپر تمام قسمت های بدن،
انجام اسپیراسیون و نمونه برداری مغز استخوان، شیمی درمانی داخل نخاعی، مشاوره های قبل از ازدواج از نظر مشکلات خونی، تشخیص
و درمان هموفیلی و اختلالات انعقادی و خونریزی دهنده و ترومبوزهای خونی، پیوند مغز استخوان محل اخذ مدرک تحصیلی: دانشگاه علوم پزشکی تبریز
نوبت دهی این پزشک فقط از طریق تماس با شماره تماسهای کلینیک تدبیر ارومیه امکان پذیر میباشد :
044-33433746
044-33433705
044-33433734

محل کار

معرفی اجمالی

معرفی دکتر یوسف روستا

دکتر یوسف روستا از پزشکان متخصص داخلی و فوق تخصص خون و سرطان بالغین در شهر ارومیه میباشند که در کلنیک فوق تخصصی تدبیر ارومیه فعالیت دارند.
حوزه تخصصی: هماتولوژی، انکولوژی، پیوند مغز استخوان، شیمی درمانی سرطان های خون، لنفوم، تومور های توپر تمام قسمت های بدن،
انجام اسپیراسیون و نمونه برداری مغز استخوان، شیمی درمانی داخل نخاعی، مشاوره های قبل از ازدواج از نظر مشکلات خونی، تشخیص
و درمان هموفیلی و اختلالات انعقادی و خونریزی دهنده و ترومبوزهای خونی، پیوند مغز استخوان محل اخذ مدرک تحصیلی: دانشگاه علوم پزشکی تبریز
نوبت دهی این پزشک فقط از طریق تماس با شماره تماسهای کلینیک تدبیر ارومیه امکان پذیر میباشد :
044-33433746
044-33433705
044-33433734

برای دسترسی آسان به همه پزشکان و گرفتن سریع ترین وقت، اپلیکیشن وقتم را دانلود کنید.

دانلود از کافه بازار دانلود از مایکت