مشخصات پزشک

دکتر افشین زاهدیشماره نظام پزشکی : 0

دکتر افشین زاهدی

جراح

نوبت دهی دکتر افشین زاهدی

دکتر افشین زاهدی از پزشکان متخصص جراحی عمومی در شهر ارومیه میباشند.که در کلنیک فوق تخصصی تدبیر ارومیه فعالیت دارند
حوزه تخصصی: لاپاراسکوپی، تیروئید، پستان، کیسه صفرا، دستگاه گوارش، فتق، عروق، واریس، تعبیه فیستول و پورت، زیبایی و ترمیمی
محل اخذ مدرک تحصیلی: دانشگاه علوم پزشکی اورمیه
نوبت دهی این پزشک فقط از طریق تماس با شماره تماسهای کلینیک تدبیر ارومیه امکان پذیر میباشد :
044-33433746
044-33433705
044-33433734

محل کار

معرفی اجمالی

معرفی دکتر افشین زاهدی

دکتر افشین زاهدی از پزشکان متخصص جراحی عمومی در شهر ارومیه میباشند.که در کلنیک فوق تخصصی تدبیر ارومیه فعالیت دارند
حوزه تخصصی: لاپاراسکوپی، تیروئید، پستان، کیسه صفرا، دستگاه گوارش، فتق، عروق، واریس، تعبیه فیستول و پورت، زیبایی و ترمیمی
محل اخذ مدرک تحصیلی: دانشگاه علوم پزشکی اورمیه
نوبت دهی این پزشک فقط از طریق تماس با شماره تماسهای کلینیک تدبیر ارومیه امکان پذیر میباشد :
044-33433746
044-33433705
044-33433734

برای دسترسی آسان به همه پزشکان و گرفتن سریع ترین وقت، اپلیکیشن وقتم را دانلود کنید.

دانلود از کافه بازار دانلود از مایکت