مشخصات پزشک

دکتر علی سلیمانیشماره نظام پزشکی : 0

دکتر علی سلیمانی

قلب و عروق

نوبت دهی دکتر علی سلیمانی

دکتر علی سلیمانی از پزشکان متخصص قلب و عروق در شهر ارومیه میباشند که در کلنیک فوق تخصصی تدبیر ارومیه فعالیت دارند.
حوزه تخصصی: بیماری های عروق کرونر، تنظیم فشار خون، تست ورزش، اکو کاردیوگرافی، آنژیوگرافی عروق کرونر و آنژیوگرافی عروق محیطی
محل اخذ مدرک تحصیلی: علوم پزشکی ارومیه
نوبت دهی این پزشک فقط از طریق تماس با شماره تماسهای کلینیک تدبیر ارومیه امکان پذیر میباشد :
044-33433746
044-33433705
044-33433734

محل کار

معرفی اجمالی

معرفی دکتر علی سلیمانی

دکتر علی سلیمانی از پزشکان متخصص قلب و عروق در شهر ارومیه میباشند که در کلنیک فوق تخصصی تدبیر ارومیه فعالیت دارند.
حوزه تخصصی: بیماری های عروق کرونر، تنظیم فشار خون، تست ورزش، اکو کاردیوگرافی، آنژیوگرافی عروق کرونر و آنژیوگرافی عروق محیطی
محل اخذ مدرک تحصیلی: علوم پزشکی ارومیه
نوبت دهی این پزشک فقط از طریق تماس با شماره تماسهای کلینیک تدبیر ارومیه امکان پذیر میباشد :
044-33433746
044-33433705
044-33433734

برای دسترسی آسان به همه پزشکان و گرفتن سریع ترین وقت، اپلیکیشن وقتم را دانلود کنید.

دانلود از کافه بازار دانلود از مایکت