مشخصات پزشک

دکتر مرتضی سلیمیشماره نظام پزشکی : 0

دکتر مرتضی سلیمی

چشم

نوبت دهی دکتر مرتضی سلیمی

دکتر مرتضی سلیمی از پزشکان متخصص چشم پزشکی در شهر ارومیه میباشند.که در کلنیک فوق تخصصی تدبیر ارومیه فعالیت دارند
حوزه تخصصی: اصلاح عیوب انکساری و مجاری اشک، تمامی جراحی های چشم با لیزر و لیزیک
محل اخذ مدرک تحصیلی: دانشگاه علوم پزشکی تبریز
نوبت دهی این پزشک فقط از طریق تماس با شماره تماسهای کلینیک تدبیر ارومیه امکان پذیر میباشد :
044-33433746
044-33433705
044-33433734

محل کار

معرفی اجمالی

معرفی دکتر مرتضی سلیمی

دکتر مرتضی سلیمی از پزشکان متخصص چشم پزشکی در شهر ارومیه میباشند.که در کلنیک فوق تخصصی تدبیر ارومیه فعالیت دارند
حوزه تخصصی: اصلاح عیوب انکساری و مجاری اشک، تمامی جراحی های چشم با لیزر و لیزیک
محل اخذ مدرک تحصیلی: دانشگاه علوم پزشکی تبریز
نوبت دهی این پزشک فقط از طریق تماس با شماره تماسهای کلینیک تدبیر ارومیه امکان پذیر میباشد :
044-33433746
044-33433705
044-33433734

برای دسترسی آسان به همه پزشکان و گرفتن سریع ترین وقت، اپلیکیشن وقتم را دانلود کنید.

دانلود از کافه بازار دانلود از مایکت