مشخصات پزشک

دکتر سیدحسن شربیانیشماره نظام پزشکی : 0

دکتر سیدحسن شربیانی

نفرولوژی (داخلی کلیه)

نوبت دهی دکتر سیدحسن شربیانی

دکتر سیدحسن شربیانی از پزشکان متخصص داخلی در شهر ارومیه میباشند که در کلنیک فوق تخصصی تدبیر فعالیت دارند
فوق تخصص: نفرولوژی (کلیه و فشار خون)
حوزه تخصصی: تشخیص و درمان بیماری های کلیه، فشار خون، درمان های جایگزین کلیه (دیالیز صفاقی و خونی)،
مراقبت و درمان های پیوند کلیه
نوبت دهی این پزشک فقط از طریق تماس با شماره تماسهای کلینیک تدبیر ارومیه امکان پذیر میباشد :
044-33433746
044-33433705
044-33433734 محل اخذ مدرک تحصیلی: دانشگاه علوم پزشکی تبریز

محل کار

معرفی اجمالی

معرفی دکتر سیدحسن شربیانی

دکتر سیدحسن شربیانی از پزشکان متخصص داخلی در شهر ارومیه میباشند که در کلنیک فوق تخصصی تدبیر فعالیت دارند
فوق تخصص: نفرولوژی (کلیه و فشار خون)
حوزه تخصصی: تشخیص و درمان بیماری های کلیه، فشار خون، درمان های جایگزین کلیه (دیالیز صفاقی و خونی)،
مراقبت و درمان های پیوند کلیه
نوبت دهی این پزشک فقط از طریق تماس با شماره تماسهای کلینیک تدبیر ارومیه امکان پذیر میباشد :
044-33433746
044-33433705
044-33433734 محل اخذ مدرک تحصیلی: دانشگاه علوم پزشکی تبریز

برای دسترسی آسان به همه پزشکان و گرفتن سریع ترین وقت، اپلیکیشن وقتم را دانلود کنید.

دانلود از کافه بازار دانلود از مایکت