مشخصات پزشک

دکتر شهرزاد شکوفیشماره نظام پزشکی : 0

دکتر شهرزاد شکوفی

داخلی روماتولوژی (استخوان و مفاصل)

نوبت دهی دکتر شهرزاد شکوفی

دکتر شهرزاد شکوفی از پزشکان متخصص داخلی و فوق تخصص روماتولوژی در شهر ارومیه میباشند که در کلنیک فوق تخصصی تدبیر ارومیه فعالیت دارند.
حوزه تخصصی: تشخیص و درمان بیماری های روماتولوژی (آرتریت روماتوئید، لوپوس، آرتروز، کمردرد، درد مفاصل،
اسکلرودرمی، بهجب ، واسکولیت ها، نقرس، پوکی استخوان،
بیماری های التهابی عضلات و سایر بیماری های خودایمنی ) و تزریق داخل مفصل
محل اخذ مدرک تحصیلی: دانشگاه علوم پزشکی تهران
نوبت دهی این پزشک فقط از طریق تماس با شماره تماسهای کلینیک تدبیر ارومیه امکان پذیر میباشد :
044-33433746
044-33433705
044-33433734

محل کار

معرفی اجمالی

معرفی دکتر شهرزاد شکوفی

دکتر شهرزاد شکوفی از پزشکان متخصص داخلی و فوق تخصص روماتولوژی در شهر ارومیه میباشند که در کلنیک فوق تخصصی تدبیر ارومیه فعالیت دارند.
حوزه تخصصی: تشخیص و درمان بیماری های روماتولوژی (آرتریت روماتوئید، لوپوس، آرتروز، کمردرد، درد مفاصل،
اسکلرودرمی، بهجب ، واسکولیت ها، نقرس، پوکی استخوان،
بیماری های التهابی عضلات و سایر بیماری های خودایمنی ) و تزریق داخل مفصل
محل اخذ مدرک تحصیلی: دانشگاه علوم پزشکی تهران
نوبت دهی این پزشک فقط از طریق تماس با شماره تماسهای کلینیک تدبیر ارومیه امکان پذیر میباشد :
044-33433746
044-33433705
044-33433734

برای دسترسی آسان به همه پزشکان و گرفتن سریع ترین وقت، اپلیکیشن وقتم را دانلود کنید.

دانلود از کافه بازار دانلود از مایکت