مشخصات پزشک

دکتر داوود صالحیشماره نظام پزشکی : 0

دکتر داوود صالحی

جراح

نوبت دهی دکتر داوود صالحی

دکتر داوود صالحی از پزشکان متخصص جراحی عمومی و فوق تخصص جراحی توراکس در شهر ارومیه میباشند که در کلنیک تدبیر ارومیه میباشند.
حوزه تخصصی: جراحی قفسه سینه، تیروئید، پستان، جراحی های مری، معده، ریه
محل اخذ مدرک تحصیلی: دانشگاه علوم پزشکی تبریز
نوبت دهی این پزشک فقط از طریق تماس با شماره تماسهای کلینیک تدبیر ارومیه امکان پذیر میباشد :
044-33433746
044-33433705
044-33433734

محل کار

معرفی اجمالی

معرفی دکتر داوود صالحی

دکتر داوود صالحی از پزشکان متخصص جراحی عمومی و فوق تخصص جراحی توراکس در شهر ارومیه میباشند که در کلنیک تدبیر ارومیه میباشند.
حوزه تخصصی: جراحی قفسه سینه، تیروئید، پستان، جراحی های مری، معده، ریه
محل اخذ مدرک تحصیلی: دانشگاه علوم پزشکی تبریز
نوبت دهی این پزشک فقط از طریق تماس با شماره تماسهای کلینیک تدبیر ارومیه امکان پذیر میباشد :
044-33433746
044-33433705
044-33433734

برای دسترسی آسان به همه پزشکان و گرفتن سریع ترین وقت، اپلیکیشن وقتم را دانلود کنید.

دانلود از کافه بازار دانلود از مایکت