مشخصات پزشک

دکتر محمد صدریشماره نظام پزشکی : 0

دکتر محمد صدری

اورولوژی - جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی

نوبت دهی دکتر محمد صدری

دکتر محمد صدری از پزشکان متخصص اورولوژی، جراحی کلیه و مجاری ادراری در شهر ارومیه میباشند که در کلنیک تدبیر ارومیه فعالیت دارند.
فلوشیپ: فلوشیپ سرطان
حوزه تخصصی: جراحی کلیه و مجاری ادراری، فلوشیپ سرطان دستگاه ادراری
نوبت دهی این پزشک فقط از طریق تماس با شماره تماسهای کلینیک تدبیر ارومیه امکان پذیر میباشد :
044-33433746
044-33433705
044-33433734 محل اخذ مدرک تحصیلی: دانشگاه علوم پزشکی تهران

محل کار

معرفی اجمالی

معرفی دکتر محمد صدری

دکتر محمد صدری از پزشکان متخصص اورولوژی، جراحی کلیه و مجاری ادراری در شهر ارومیه میباشند که در کلنیک تدبیر ارومیه فعالیت دارند.
فلوشیپ: فلوشیپ سرطان
حوزه تخصصی: جراحی کلیه و مجاری ادراری، فلوشیپ سرطان دستگاه ادراری
نوبت دهی این پزشک فقط از طریق تماس با شماره تماسهای کلینیک تدبیر ارومیه امکان پذیر میباشد :
044-33433746
044-33433705
044-33433734 محل اخذ مدرک تحصیلی: دانشگاه علوم پزشکی تهران

برای دسترسی آسان به همه پزشکان و گرفتن سریع ترین وقت، اپلیکیشن وقتم را دانلود کنید.

دانلود از کافه بازار دانلود از مایکت