مشخصات پزشک

دکتر رضا صعودیشماره نظام پزشکی : 0

دکتر رضا صعودی

چشم

نوبت دهی دکتر رضا صعودی

دکتر رضا صعودی از پزشکان متخصص چشم پزشکی در شهر ارومیه میباشند که در کلنیک تدبیر ارومیه نیز فعالیت دارند
حوزه تخصصی: اصلاح عیوب انکساری و مجاری اشک، تمامی جراحی های چشم با لیزر و لیزیک
محل اخذ مدرک تحصیلی: دانشگاه علوم پزشکی تهران
نوبت دهی این پزشک فقط از طریق تماس با شماره تماسهای کلینیک تدبیر ارومیه امکان پذیر میباشد :
044-33433746
044-33433705
044-33433734

محل کار

معرفی اجمالی

معرفی دکتر رضا صعودی

دکتر رضا صعودی از پزشکان متخصص چشم پزشکی در شهر ارومیه میباشند که در کلنیک تدبیر ارومیه نیز فعالیت دارند
حوزه تخصصی: اصلاح عیوب انکساری و مجاری اشک، تمامی جراحی های چشم با لیزر و لیزیک
محل اخذ مدرک تحصیلی: دانشگاه علوم پزشکی تهران
نوبت دهی این پزشک فقط از طریق تماس با شماره تماسهای کلینیک تدبیر ارومیه امکان پذیر میباشد :
044-33433746
044-33433705
044-33433734

برای دسترسی آسان به همه پزشکان و گرفتن سریع ترین وقت، اپلیکیشن وقتم را دانلود کنید.

دانلود از کافه بازار دانلود از مایکت