مشخصات پزشک

دکتر نسیم طالبی آذرشماره نظام پزشکی : 0

دکتر نسیم طالبی آذر

روانپزشکی (اعصاب و روان)

نوبت دهی دکتر نسیم طالبی آذر

دکتر نسیم طالبی آذر از پزشکان متخصص اعصاب و روان در شهر ارومیه میباشند که در کلنیک تدبیر ارومیه فعالیت داند
حوزه تخصصی: روانپزشکی، مشاوره های تخصصی خانوادگی، بیماری های اعصاب و روان
محل اخذ مدرک تحصیلی: دانشگاه علوم پزشکی کردستان
نوبت دهی این پزشک فقط از طریق تماس با شماره تماسهای کلینیک تدبیر ارومیه امکان پذیر میباشد :
044-33433746
044-33433705
044-33433734

محل کار

معرفی اجمالی

معرفی دکتر نسیم طالبی آذر

دکتر نسیم طالبی آذر از پزشکان متخصص اعصاب و روان در شهر ارومیه میباشند که در کلنیک تدبیر ارومیه فعالیت داند
حوزه تخصصی: روانپزشکی، مشاوره های تخصصی خانوادگی، بیماری های اعصاب و روان
محل اخذ مدرک تحصیلی: دانشگاه علوم پزشکی کردستان
نوبت دهی این پزشک فقط از طریق تماس با شماره تماسهای کلینیک تدبیر ارومیه امکان پذیر میباشد :
044-33433746
044-33433705
044-33433734

برای دسترسی آسان به همه پزشکان و گرفتن سریع ترین وقت، اپلیکیشن وقتم را دانلود کنید.

دانلود از کافه بازار دانلود از مایکت