مشخصات پزشک

دکتر بهمن علی نژادشماره نظام پزشکی : 0

دکتر بهمن علی نژاد

جراح

نوبت دهی دکتر بهمن علی نژاد

دکتر بهمن علی نژاد از پزشکان متخصص جراحی عمومی در شهر ارومیه میباشند که در کلنیک فوق تخصصی تدبیر ارومیه فعالیت دارند
فوق تخصص: جراحی عروق
حوزه تخصصی: تشخیص و درمان بیماری های وریدی و شریانی شامل آنوریسم های آئورت و سایر شریان ها، بیماریهای کاروتید،
واریس اندام تحتانی، فیستول های شریانی و وریدی جهت همودیالیز، آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی همه عروق بدن، زخم پای دیابتی
محل اخذ مدرک تحصیلی: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
نوبت دهی این پزشک فقط از طریق تماس با شماره تماسهای کلینیک تدبیر ارومیه امکان پذیر میباشد :
044-33433746
044-33433705
044-33433734

محل کار

معرفی اجمالی

معرفی دکتر بهمن علی نژاد

دکتر بهمن علی نژاد از پزشکان متخصص جراحی عمومی در شهر ارومیه میباشند که در کلنیک فوق تخصصی تدبیر ارومیه فعالیت دارند
فوق تخصص: جراحی عروق
حوزه تخصصی: تشخیص و درمان بیماری های وریدی و شریانی شامل آنوریسم های آئورت و سایر شریان ها، بیماریهای کاروتید،
واریس اندام تحتانی، فیستول های شریانی و وریدی جهت همودیالیز، آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی همه عروق بدن، زخم پای دیابتی
محل اخذ مدرک تحصیلی: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
نوبت دهی این پزشک فقط از طریق تماس با شماره تماسهای کلینیک تدبیر ارومیه امکان پذیر میباشد :
044-33433746
044-33433705
044-33433734

برای دسترسی آسان به همه پزشکان و گرفتن سریع ترین وقت، اپلیکیشن وقتم را دانلود کنید.

دانلود از کافه بازار دانلود از مایکت