مشخصات پزشک

دکتر محمد علیزادهشماره نظام پزشکی : 0

دکتر محمد علیزاده

تغذیه

نوبت دهی دکتر محمد علیزاده

دکتر محمد علیزاده از پزشکان متخصص تغذیه در شهر ارومیه میباشند که در کلنیک فوق تخصصی تدبیر ارومیه فعالیت دارند
حوزه تخصصی: تغذیه، رژیم درمانی
محل اخذ مدرک تحصیلی: دانشگاه علوم پزشکی تبریز
نوبت دهی این پزشک فقط از طریق تماس با شماره تماسهای کلینیک تدبیر ارومیه امکان پذیر میباشد :
044-33433746
044-33433705
044-33433734

محل کار

معرفی اجمالی

معرفی دکتر محمد علیزاده

دکتر محمد علیزاده از پزشکان متخصص تغذیه در شهر ارومیه میباشند که در کلنیک فوق تخصصی تدبیر ارومیه فعالیت دارند
حوزه تخصصی: تغذیه، رژیم درمانی
محل اخذ مدرک تحصیلی: دانشگاه علوم پزشکی تبریز
نوبت دهی این پزشک فقط از طریق تماس با شماره تماسهای کلینیک تدبیر ارومیه امکان پذیر میباشد :
044-33433746
044-33433705
044-33433734

برای دسترسی آسان به همه پزشکان و گرفتن سریع ترین وقت، اپلیکیشن وقتم را دانلود کنید.

دانلود از کافه بازار دانلود از مایکت