مشخصات پزشک

دکتر حامد غنی پور کشتیبانشماره نظام پزشکی : 0

دکتر حامد غنی پور کشتیبان

مغز و اعصاب (نورولوژی)

نوبت دهی دکتر حامد غنی پور کشتیبان

دکتر حامد غنی پور کشتیبان از پزشکان متخصص مغز و اعصاب در شهر ارومیه میباشند که در کلنیک فوق تخصصی تدبیر شهر ارومیه فعالیت دارند
حوزه تخصصی: نورولوژی، بیماری های نوروماسکولار عصبی، عضلانی و بیماری های حرکتی مرتبط با مغز و اعصاب، نوار مغز
محل اخذ مدرک تحصیلی: دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
نوبت دهی این پزشک فقط از طریق تماس با شماره تماسهای کلینیک تدبیر ارومیه امکان پذیر میباشد :
044-33433746
044-33433705
044-33433734

محل کار

معرفی اجمالی

معرفی دکتر حامد غنی پور کشتیبان

دکتر حامد غنی پور کشتیبان از پزشکان متخصص مغز و اعصاب در شهر ارومیه میباشند که در کلنیک فوق تخصصی تدبیر شهر ارومیه فعالیت دارند
حوزه تخصصی: نورولوژی، بیماری های نوروماسکولار عصبی، عضلانی و بیماری های حرکتی مرتبط با مغز و اعصاب، نوار مغز
محل اخذ مدرک تحصیلی: دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
نوبت دهی این پزشک فقط از طریق تماس با شماره تماسهای کلینیک تدبیر ارومیه امکان پذیر میباشد :
044-33433746
044-33433705
044-33433734

برای دسترسی آسان به همه پزشکان و گرفتن سریع ترین وقت، اپلیکیشن وقتم را دانلود کنید.

دانلود از کافه بازار دانلود از مایکت