مشخصات پزشک

دکتر میررضا قائمیشماره نظام پزشکی : 0

دکتر میررضا قائمی

کودکان (اطفال) آلرژی و ایمونولوژی بالینی (آسم و آلرژی)

نوبت دهی دکتر میررضا قائمی

دکتر میررضا قائمی از پزشکان متخصص کودکان و فوق تخصص آلرژی، آسم و ایمونولوژی بالینی در شهر ارومیه میباشند که در کلنیک فوق تخصصی تدبیر ارومیه و در بیمارستان شهید مطهری ارومیه فعالیت دارند
و جزو گروه آموزشی کودکان با مرتبه علمی استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه میباشند.
حوزه تخصصی: آلرژی و ایمونولوژی (نقص سیستم دفاعی بدن) کودکان و بزرگسالان، سایر بیماری های اطفال، بیماری های نقص ایمنی،
حساسیت های فصلی غذایی و گوارشی و پوستی
آدرس محل کار ایشان : بیمارستان شهید مطهری،خیابان عمار - کلینیک تدبیر نوبت دهی این پزشک فقط از طریق تماس با شماره تماسهای کلینیک تدبیر ارومیه 044-33433746
044-33433705
044-33433734 و گرفتن نوبت از بیمارستان مطهری از طریق تماس با شماره 04432227002( بیمارستان مطهری) امکان پذیر میباشد

محل کار

معرفی اجمالی

معرفی دکتر میررضا قائمی

دکتر میررضا قائمی از پزشکان متخصص کودکان و فوق تخصص آلرژی، آسم و ایمونولوژی بالینی در شهر ارومیه میباشند که در کلنیک فوق تخصصی تدبیر ارومیه و در بیمارستان شهید مطهری ارومیه فعالیت دارند
و جزو گروه آموزشی کودکان با مرتبه علمی استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه میباشند.
حوزه تخصصی: آلرژی و ایمونولوژی (نقص سیستم دفاعی بدن) کودکان و بزرگسالان، سایر بیماری های اطفال، بیماری های نقص ایمنی،
حساسیت های فصلی غذایی و گوارشی و پوستی
آدرس محل کار ایشان : بیمارستان شهید مطهری،خیابان عمار - کلینیک تدبیر نوبت دهی این پزشک فقط از طریق تماس با شماره تماسهای کلینیک تدبیر ارومیه 044-33433746
044-33433705
044-33433734 و گرفتن نوبت از بیمارستان مطهری از طریق تماس با شماره 04432227002( بیمارستان مطهری) امکان پذیر میباشد

برای دسترسی آسان به همه پزشکان و گرفتن سریع ترین وقت، اپلیکیشن وقتم را دانلود کنید.

دانلود از کافه بازار دانلود از مایکت