مشخصات پزشک

دکتر فرید قاضی زادهشماره نظام پزشکی : 92821

دکتر فرید قاضی زاده

کودکان (اطفال) خون و سرطان کودکان (هماتولوژی و آنکولوژی اطفال)

نوبت دهی دکتر فرید قاضی زاده

دکتر فرید قاضی زاده از پزشکان متخصص کودکان و فوق تخصص خون و انکولوژی کودکان در شهر ارومیه میباشند که در
کلنیک فوق تخصصی تدبیر ارومیه و همچنین در بیمارستان شهید مطهری ارومیه فعالیت دارند
و جزو گروه آموزشی کودکان با مرتبه علمی استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه میباشند
حوزه تخصصی: هماتولوژی، انکولوژی، شیمی درمانی داخل نخاعی، انجام آسپیراسیون و بیولوژی مغز استخوان در کودکان
محل اخذ مدرک تحصیلی: دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
آدرس محل کار ایشان : خیابان عمار – کلینیک تدبیر ارومیه - خیابان کاشانی بیمارستان شهید مطهری بخش خون تلفن 32226969

محل کار

معرفی اجمالی

معرفی دکتر فرید قاضی زاده

دکتر فرید قاضی زاده از پزشکان متخصص کودکان و فوق تخصص خون و انکولوژی کودکان در شهر ارومیه میباشند که در
کلنیک فوق تخصصی تدبیر ارومیه و همچنین در بیمارستان شهید مطهری ارومیه فعالیت دارند
و جزو گروه آموزشی کودکان با مرتبه علمی استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه میباشند
حوزه تخصصی: هماتولوژی، انکولوژی، شیمی درمانی داخل نخاعی، انجام آسپیراسیون و بیولوژی مغز استخوان در کودکان
محل اخذ مدرک تحصیلی: دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
آدرس محل کار ایشان : خیابان عمار – کلینیک تدبیر ارومیه - خیابان کاشانی بیمارستان شهید مطهری بخش خون تلفن 32226969

برای دسترسی آسان به همه پزشکان و گرفتن سریع ترین وقت، اپلیکیشن وقتم را دانلود کنید.

دانلود از کافه بازار دانلود از مایکت