مشخصات پزشک

دکتر سیامک کاظمی صوفیشماره نظام پزشکی : 0

دکتر سیامک کاظمی صوفی

ارتوپدی

نوبت دهی دکتر سیامک کاظمی صوفی

دکتر سیامک کاظمی صوفی از پزشکان متخصص ارتوپدی nر شهر ارومیه میباشند که در کلنیک فوق تخصصی تدبیر ارومیه نیز فعالیت دارند
حوزه تخصصی: جراح استخوان و مفاصل، اصلاح ناهنجاری های استخوانی و مفصلی
نوبت دهی این پزشک فقط از طریق تماس با شماره تماسهای کلینیک تدبیر ارومیه امکان پذیر میباشد :
044-33433746
044-33433705
044-33433734

محل کار

معرفی اجمالی

معرفی دکتر سیامک کاظمی صوفی

دکتر سیامک کاظمی صوفی از پزشکان متخصص ارتوپدی nر شهر ارومیه میباشند که در کلنیک فوق تخصصی تدبیر ارومیه نیز فعالیت دارند
حوزه تخصصی: جراح استخوان و مفاصل، اصلاح ناهنجاری های استخوانی و مفصلی
نوبت دهی این پزشک فقط از طریق تماس با شماره تماسهای کلینیک تدبیر ارومیه امکان پذیر میباشد :
044-33433746
044-33433705
044-33433734

برای دسترسی آسان به همه پزشکان و گرفتن سریع ترین وقت، اپلیکیشن وقتم را دانلود کنید.

دانلود از کافه بازار دانلود از مایکت