مشخصات پزشک

دکتر آرزو کیانیشماره نظام پزشکی : 0

دکتر آرزو کیانی

روانپزشکی (اعصاب و روان)

نوبت دهی دکتر آرزو کیانی

دکتر آرزو کیانی از پزشکان متخصص اعصاب و روان در شهر ارومیه میباشند و در کلنیک فوق تخصصی تدبیر ارومیه نیز فعالیت دارند
فوق تخصص: روانپزشکی کودک و نوجوان
حوزه تخصصی: روانپزشکی، مشاوره های تخصصی خانوادگی، بیماری های اعصاب و روان
نوبت دهی این پزشک فقط از طریق تماس با شماره تماسهای کلینیک تدبیر ارومیه امکان پذیر میباشد :
044-33433746
044-33433705
044-33433734

محل کار

معرفی اجمالی

معرفی دکتر آرزو کیانی

دکتر آرزو کیانی از پزشکان متخصص اعصاب و روان در شهر ارومیه میباشند و در کلنیک فوق تخصصی تدبیر ارومیه نیز فعالیت دارند
فوق تخصص: روانپزشکی کودک و نوجوان
حوزه تخصصی: روانپزشکی، مشاوره های تخصصی خانوادگی، بیماری های اعصاب و روان
نوبت دهی این پزشک فقط از طریق تماس با شماره تماسهای کلینیک تدبیر ارومیه امکان پذیر میباشد :
044-33433746
044-33433705
044-33433734

برای دسترسی آسان به همه پزشکان و گرفتن سریع ترین وقت، اپلیکیشن وقتم را دانلود کنید.

دانلود از کافه بازار دانلود از مایکت