مشخصات پزشک

دکتر هاشم محمودزادهشماره نظام پزشکی : 0

دکتر هاشم محمودزاده

کلیه کودکان (نفرولوژی اطفال)

نوبت دهی دکتر هاشم محمودزاده

دکتر هاشم محمودزاده از پزشکان متخصص کودکان و فوق تخصص نفرولوژی کودکان در شهر ارومیه می باشند
که درکلنیک فوق تخصصی تدبیر ارومیه و همچنین در بیمارستان شهید مطهری ارومیه فعالیت دارند
و جزو گروه آموزشی کودکان با مرتبه علمی دانشیار
و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه میباشند
حوزه تخصصی: بیماری های داخلی کلیه، فشارخون، دیابت، تیروئید
آدرس محل کار ایشان :خیابان عمار – کلینیک تدبیر و ارومیه خیابان کاشانی بیمارستان شهید مطهری
نوبت دهی این پزشک فقط از طریق تماس با شماره تماسهای کلینیک تدبیر ارومیه امکان پذیر میباشد :
044-33433746
044-33433705
044-33433734
همچنین برای گرفتن نوبت از بیمارستان مطهری برای این پزشک میتوانید با شماره تماس 04432227002( بیمارستان مطهری) در ارتباط باشید

محل کار

معرفی اجمالی

معرفی دکتر هاشم محمودزاده

دکتر هاشم محمودزاده از پزشکان متخصص کودکان و فوق تخصص نفرولوژی کودکان در شهر ارومیه می باشند
که درکلنیک فوق تخصصی تدبیر ارومیه و همچنین در بیمارستان شهید مطهری ارومیه فعالیت دارند
و جزو گروه آموزشی کودکان با مرتبه علمی دانشیار
و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه میباشند
حوزه تخصصی: بیماری های داخلی کلیه، فشارخون، دیابت، تیروئید
آدرس محل کار ایشان :خیابان عمار – کلینیک تدبیر و ارومیه خیابان کاشانی بیمارستان شهید مطهری
نوبت دهی این پزشک فقط از طریق تماس با شماره تماسهای کلینیک تدبیر ارومیه امکان پذیر میباشد :
044-33433746
044-33433705
044-33433734
همچنین برای گرفتن نوبت از بیمارستان مطهری برای این پزشک میتوانید با شماره تماس 04432227002( بیمارستان مطهری) در ارتباط باشید

برای دسترسی آسان به همه پزشکان و گرفتن سریع ترین وقت، اپلیکیشن وقتم را دانلود کنید.

دانلود از کافه بازار دانلود از مایکت