مشخصات پزشک

دکتر ناصر مسعودیشماره نظام پزشکی : 0

دکتر ناصر مسعودی

جراح

نوبت دهی دکتر ناصر مسعودی

دکتر ناصر مسعودی از پزشکان متخصص جراحی عمومی در شهر ارومیه میباشند و در کلنیک فوق تخصصی تدبیر ارومیه نیز فعالیت دارند
فلوشیپ: جراحی کولورکتال
حوزه تخصصی: جراحی های لاپاراسکوپیک روده بزرگ و کیسه صفرا، جراحی های فوق تخصصی بواسیر، فیشر، فیستول مقعدی،
پرولاپس رکتوم، بی اختیاری مدفوع و سرطان های دستگاه گوارش
نوبت دهی این پزشک فقط از طریق تماس با شماره تماسهای کلینیک تدبیر ارومیه امکان پذیر میباشد :
044-33433746
044-33433705
044-33433734

محل کار

معرفی اجمالی

معرفی دکتر ناصر مسعودی

دکتر ناصر مسعودی از پزشکان متخصص جراحی عمومی در شهر ارومیه میباشند و در کلنیک فوق تخصصی تدبیر ارومیه نیز فعالیت دارند
فلوشیپ: جراحی کولورکتال
حوزه تخصصی: جراحی های لاپاراسکوپیک روده بزرگ و کیسه صفرا، جراحی های فوق تخصصی بواسیر، فیشر، فیستول مقعدی،
پرولاپس رکتوم، بی اختیاری مدفوع و سرطان های دستگاه گوارش
نوبت دهی این پزشک فقط از طریق تماس با شماره تماسهای کلینیک تدبیر ارومیه امکان پذیر میباشد :
044-33433746
044-33433705
044-33433734

برای دسترسی آسان به همه پزشکان و گرفتن سریع ترین وقت، اپلیکیشن وقتم را دانلود کنید.

دانلود از کافه بازار دانلود از مایکت