مشخصات پزشک

دکتر امیر نسیم فرشماره نظام پزشکی : 92324

دکتر امیر نسیم فر

کودکان (اطفال)

نوبت دهی دکتر امیر نسیم فر

دکتر امیر نسیم فر از پزشکان متخصص کودکان در شهر ارومیه میباشند که در کلنیک فوق تخصصی تدبیر ارومیه و همچنین در بیمارستان شهید مطهری ارومیه فعالیت دارند
و جزو گروه آموزشی کودکان با مرتبه علمی استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه میباشند.
حوزه تخصصی: بیماری های عفونی و گرمسیری کودکان
آدرس محل کار ایشان : کلنیک فوق تخصصی تدبیر ارومیه ، بیمارستان شهید مطهری بخش کودکان نوبت دهی این پزشک فقط از طریق تماس با شماره تماسهای کلینیک تدبیر ارومیه امکان پذیر میباشد :
044-33433746
044-33433705
044-33433734 همچنین میتوانید برای گرفتن نوبت از بیمارستان مطهری برای این پزشک با شماره تماس 04432227002( بیمارستان مطهری) در ارتباط باشد

محل کار

معرفی اجمالی

معرفی دکتر امیر نسیم فر

دکتر امیر نسیم فر از پزشکان متخصص کودکان در شهر ارومیه میباشند که در کلنیک فوق تخصصی تدبیر ارومیه و همچنین در بیمارستان شهید مطهری ارومیه فعالیت دارند
و جزو گروه آموزشی کودکان با مرتبه علمی استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه میباشند.
حوزه تخصصی: بیماری های عفونی و گرمسیری کودکان
آدرس محل کار ایشان : کلنیک فوق تخصصی تدبیر ارومیه ، بیمارستان شهید مطهری بخش کودکان نوبت دهی این پزشک فقط از طریق تماس با شماره تماسهای کلینیک تدبیر ارومیه امکان پذیر میباشد :
044-33433746
044-33433705
044-33433734 همچنین میتوانید برای گرفتن نوبت از بیمارستان مطهری برای این پزشک با شماره تماس 04432227002( بیمارستان مطهری) در ارتباط باشد

برای دسترسی آسان به همه پزشکان و گرفتن سریع ترین وقت، اپلیکیشن وقتم را دانلود کنید.

دانلود از کافه بازار دانلود از مایکت