مشخصات پزشک

دکتر شبنم وظیفه خواهشماره نظام پزشکی : 0

دکتر شبنم وظیفه خواه

زنان، زایمان و نازایی

نوبت دهی دکتر شبنم وظیفه خواه

دکتر شبنم وظیفه خواه از پزشکان جراح و متخصص زنان و زایمان در شهر ارومیه میباشند که در کلنیک فوق تخصصی تدبیر ارومیه
و همچنین در بیمارستان شهید مطهری ارومیه فعالیت دارند
و جزو گروه آموزشی زنان با مرتبه علمی استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه میباشند.
فلوشیپ: پریناتولوژی، طب مادر و جنین
حوزه تخصصی: کنترل حاملگی های پرخطر، جراحی های زنان و زایمان آدرس محل کار ایشان: ارومیه خیابان کاشانی بیمارستان شهید مطهری و کلنیک فوق تخصصی تدبیر نوبت دهی این پزشک فقط از طریق تماس با شماره تماسهای کلینیک تدبیر ارومیه 044-33433746 ، 044-33433746، 044-33433734
شماره تماس بیمارستان شهید مطهری(04432227002) امکان پذیر میباشد

محل کار

معرفی اجمالی

معرفی دکتر شبنم وظیفه خواه

دکتر شبنم وظیفه خواه از پزشکان جراح و متخصص زنان و زایمان در شهر ارومیه میباشند که در کلنیک فوق تخصصی تدبیر ارومیه
و همچنین در بیمارستان شهید مطهری ارومیه فعالیت دارند
و جزو گروه آموزشی زنان با مرتبه علمی استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه میباشند.
فلوشیپ: پریناتولوژی، طب مادر و جنین
حوزه تخصصی: کنترل حاملگی های پرخطر، جراحی های زنان و زایمان آدرس محل کار ایشان: ارومیه خیابان کاشانی بیمارستان شهید مطهری و کلنیک فوق تخصصی تدبیر نوبت دهی این پزشک فقط از طریق تماس با شماره تماسهای کلینیک تدبیر ارومیه 044-33433746 ، 044-33433746، 044-33433734
شماره تماس بیمارستان شهید مطهری(04432227002) امکان پذیر میباشد

برای دسترسی آسان به همه پزشکان و گرفتن سریع ترین وقت، اپلیکیشن وقتم را دانلود کنید.

دانلود از کافه بازار دانلود از مایکت