مشخصات پزشک

دکتر حمیدرضا هوشمندشماره نظام پزشکی : 0

دکتر حمیدرضا هوشمند

کودکان (اطفال) آلرژی و ایمونولوژی بالینی (آسم و آلرژی)

نوبت دهی دکتر حمیدرضا هوشمند

دکتر حمیدرضا هوشمند از پزشکان متخصص کودکان و فوق تخصص آلرژی، آسم و ایمونولوژی در شهر ارومیه میباشند که در کلنیک فوق تخصصی تدبیر ارومیه و همچنین در بیمارستان شهید مطهری ارومیه فعالیت دارند
و جزو گروه آموزشی کودکان با مرتبه علمیاستادیار و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه میباشند.
حوزه تخصصی: آلرژی و ایمونولوژی کودکان و بزرگسالان
آدرس محل کار ایشان: خیابان کاشانی، بیمارستان شهید مطهری بخش کودکان
نوبت دهی این پزشک فقط از طریق مراحعه حضوری به بیمارستان و یا ارتباط با شماره
تماس 04432227002( بیمارستان مطهری) و شماره های کلنیک تدبیر
044-33433746
044-33433705
044-33433734 امکان پذیر میباشد

محل کار

معرفی اجمالی

معرفی دکتر حمیدرضا هوشمند

دکتر حمیدرضا هوشمند از پزشکان متخصص کودکان و فوق تخصص آلرژی، آسم و ایمونولوژی در شهر ارومیه میباشند که در کلنیک فوق تخصصی تدبیر ارومیه و همچنین در بیمارستان شهید مطهری ارومیه فعالیت دارند
و جزو گروه آموزشی کودکان با مرتبه علمیاستادیار و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه میباشند.
حوزه تخصصی: آلرژی و ایمونولوژی کودکان و بزرگسالان
آدرس محل کار ایشان: خیابان کاشانی، بیمارستان شهید مطهری بخش کودکان
نوبت دهی این پزشک فقط از طریق مراحعه حضوری به بیمارستان و یا ارتباط با شماره
تماس 04432227002( بیمارستان مطهری) و شماره های کلنیک تدبیر
044-33433746
044-33433705
044-33433734 امکان پذیر میباشد

برای دسترسی آسان به همه پزشکان و گرفتن سریع ترین وقت، اپلیکیشن وقتم را دانلود کنید.

دانلود از کافه بازار دانلود از مایکت