مشخصات پزشک

دکتر ابراهیم صادقیشماره نظام پزشکی : 0

دکتر ابراهیم صادقی

عفونی کودکان

نوبت دهی دکتر ابراهیم صادقی

دکتر ابراهیم صادقی از پزشکان فوق تخصص عفونی کودکان در شهر ارومیه میباشند
که در بیمارستان شهید مطهری ارومیه فعالیت دارند و جزو گروه آموزشی کودکان
با مرتبه علمی استادیار رزومه علمی : CV عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه میباشند
آدرس محل کار ایشان : ارومیه - خیابان کاشانی - بیمارستان مطهری - 32237077

محل کار

معرفی اجمالی

معرفی دکتر ابراهیم صادقی

دکتر ابراهیم صادقی از پزشکان فوق تخصص عفونی کودکان در شهر ارومیه میباشند
که در بیمارستان شهید مطهری ارومیه فعالیت دارند و جزو گروه آموزشی کودکان
با مرتبه علمی استادیار رزومه علمی : CV عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه میباشند
آدرس محل کار ایشان : ارومیه - خیابان کاشانی - بیمارستان مطهری - 32237077

برای دسترسی آسان به همه پزشکان و گرفتن سریع ترین وقت، اپلیکیشن وقتم را دانلود کنید.

دانلود از کافه بازار دانلود از مایکت