مشخصات پزشک

دکتر زهرا فکورشماره نظام پزشکی : 0

دکتر زهرا فکور

کودکان (اطفال)

نوبت دهی دکتر زهرا فکور

دکتر زهرا فکور از پزشکان فوق تخصص نوزادان در شهر ارومیه میباشند
که در بیمارستان شهید مطهری ارومیه فعالیت دارند و
جزو گروه آموزشی کودکان با مرتبه علمی استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه میباشند آدرس محل کار ایشان: ارومیه خیابان کاشانی بیمارستان شهید مطهری تلفن 32226969

محل کار

معرفی اجمالی

معرفی دکتر زهرا فکور

دکتر زهرا فکور از پزشکان فوق تخصص نوزادان در شهر ارومیه میباشند
که در بیمارستان شهید مطهری ارومیه فعالیت دارند و
جزو گروه آموزشی کودکان با مرتبه علمی استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه میباشند آدرس محل کار ایشان: ارومیه خیابان کاشانی بیمارستان شهید مطهری تلفن 32226969

برای دسترسی آسان به همه پزشکان و گرفتن سریع ترین وقت، اپلیکیشن وقتم را دانلود کنید.

دانلود از کافه بازار دانلود از مایکت